فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ در این آیین ‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏ روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ ـ صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏ های پیوست این آیین‏ نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏ رسد.

ت ـ کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه ‏ های موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏ افزاری جامع یکپارچه ‏ سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) این آیین‏ نامه که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است.

ج ـ سامانه ارزی: سامانه ( پورتال ) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۵) این آیین ‏ نامه.

چ ـ سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (۲۸) این آیین ‏ نامه.

منبع : وکیل حردانی |آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
برچسب ها : موضوع ,ماده ,نامه ,سامانه ,کالا ,تجارت ,موضوع ماده ,قاچاق کالا ,آیین‏ نامه ,پنجره واحد ,سامانه پنجره